Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 10 - 11

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 10 - 11

 • Internationella kvinnodagen 8 mars:
  Deltar på Entreprenörsskapsforums webbinarium om jämställdhet och entreprenörskap. Medverkar i Mittnätverket Vendelas digitala event kring kvinnors företagande och nätverkande. Anordnar ett digitalt möte med länets kvinnliga ledare inom kommunpolitiken, Region Västernorrland och näringslivsorganisationerna Företagarna och Svenskt Näringsliv. Hur långt har vi kommit och hur arbetar vi med jämställdhet framåt?

 • Deltar i den årliga ledningskonferensen med Havs- och Vattenmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU).

 • Deltar vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av Covid-19. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild över nuläget för att fortsatta arbetet för att stärka förmågan i samhället att hantera pandemins konsekvenser.

 • Landshövdingemöte via Skype. På agendan: Studie om vad alkoholen kostar samhället, strandskyddsutredning, civilförsvarsutredning.

 • Möte med statsminister Stefan Löfvén och civilminister Lena Micko. Landshövdingarna ger kort allmän lägesrapport utifrån smittspridningen och dess effekter på samhället, särskilt vad gäller påverkan av aktuella skeenden såsom sportlovsresor och virusmutationer, lägesrapport kring vaccinering och tillsynsuppdraget med anledning av covid-19-lagen.

 • Deltar i ST:s webbinarium ”Kvinnor i staten genom tiderna” med STs förbundsordförande Britta Lejon och historikern och författaren Gunnar Wetterberg.

 • Styrgruppsmöte Jämställdhet i skogsbranschen. Avstämning nuläge, hur går det med projektaktiviteter. Bland annat ska ett arbete med maskulinitetsnormer i organisationer påbörjas.

 • Styrgruppsmöte Myndighetsnätverket. På agendan bland annat hur myndigheter i länet kan arbeta med jämställdhetsintegrering.

 • Utomhusdialog på temat friluftsliv i Sundsvalls kommun inom ramen för Friluftslivets år 2021. Besök Fritidsbanken i Sundsvall, friluftsaktiviteter vid Sidsjö naturreservat med bland annat Friluftsfrämjandet och skolklass från Bredsands skola. Dialog med Sundsvalls kommunledning kring hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka friluftliftslivets värden, för folkhälsa, naturförståelse och samhällsutveckling.

 • Medverkar på samverkansrådet i norra rovdjursförvaltningsområdet. Rådet består av de fyra norrlänen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Rådet samverkar i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren.

 • Möte med Riksrevisionen avseende årsredovisning 2020.

 • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator