Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

100 år sedan kvinnlig rösträtt - mycket arbete återstår för ett jämställt samhälle

Jämställdhet

Utvecklingen på jämställdhetsområdet har i flera viktiga hänseenden stagnerat, och går i vissa fall bakåt, enligt en ny rapport.
- Vi vet att det finns flera områden att arbeta vidare med både i Sverige och i Västernorrland inom jämställdhetsområdet, säger landshövding Berit Högman.

Idag den 8 mars uppmärksammas den internationella kvinnodagen. Just i år, 2021, är ett speciellt år i kampen för kvinnors rättigheter i Sverige. Det är hundra år sedan kvinnor för första gången fick möjlighet att förverkliga sina demokratiska rättigheter, rösta i allmänna val och bli valda till riksdagen.

Under det sekel som gått har jämställdheten tagit stora kliv framåt. Reformer som sambeskattning, införandet av kommunal barnomsorg och föräldraförsäkringen har bidragit till att Sverige 1995 utsågs till världens mest jämställda land av FN med den högsta andelen kvinnor i det nationella parlamentet.

Men rapporten ”Ett sekel av rösträtt och valbarhet”, som Jämställdhetsmyndigheten publicerade i januari 2021, visar att män fortsätter att vara överrepresenterade inom politiken, särskilt på positioner högre upp i makthierarkierna. Istället för en mer jämn fördelning, visar rapporten att utvecklingen i flera viktiga hänseenden stagnerat, och går i vissa fall bakåt i Sverige.

- Det är fortfarande skillnader i arbetslivet, män arbetar i högre utsträckning heltid än vad kvinnor gör, inom näringslivet är det fortsatt fler män än kvinnor som är chefer och investeringar och riskkapital når övervägande företag som drivs av män, säger landshövding Berit Högman.

Arbete med ungas normer och värderingar viktigt för framtiden

En särskilt viktig målgrupp i jämställdhetsarbetet är unga, framförallt pojkar. I jämställdhetsmyndighetens rapport framgår det att unga män har de mest könskonservativa attityderna.

- Dagens unga är vår framtid, ett viktigt arbete är att arbeta med normer och värderingar, jargonger och attityder i tidiga åldrar. Flera insatser är påbörjade i länets kommuner kring detta viktiga arbete, säger Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att stödja regionala aktörer i arbetet med att göra verksamheterna jämställda.

- Vi behöver tillsammans fortsätta att synliggöra och diskutera jämställdhetsproblem. Vi har inte nått hela vägen ännu. Många av oss har bilden av att Sverige är jämställt, kanske är det just vår egen självbild som ligger i vägen för utveckling. Nu måste vi arbeta för att våra kommande generationer blir stolta över den utveckling som skedde från år 2021 och hundra år framåt, säger Jenny Långström.

- Jag ser också många steg i rätt riktning. I vårt län finns en vilja och ett driv att arbeta för jämställdhet inom många områden. Ett exempel är inom skogsbranschen som är traditionellt mansdominerad, säger landshövding Berit Högman.

Kontakt

Jenny Långström

Särskilt sakkunnig i jämställdhet