Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt system för vädervarningar

I oktober förnyas vädervarningarna. Ett nytt system införs med gul, orange och röd varning, där röd är den allvarligaste.

En viktig förändring blir att färgerna delvis får andra betydelser och inte kan jämföras med det nuvarande systemet med klass 1, 2 och 3-varningar.

- Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas, säger Jonna Toivonen, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Det nya systemet gör att de lokala och regionala konsekvenserna av ett väder blir tydligare. Det innebär också en ny operativ roll för länsstyrelsen.

- ­I det nya systemet agerar länsstyrelsen i sin roll som geografiskt områdesansvarig i länet och ansvarar för att ge en samlad återkoppling på SMHI:s varningsförslag inför en varningssituation. För att göra det kan vi också behöva samverka med andra regionala och lokala aktörer kring förväntad påverkan, säger Jonna Toivonen.

Det nya systemet kommer att vara bättre anpassat efter våra regionala förutsättningar med justerade tröskelvärden. Det blir också lättare att utfärda mer lokalt anpassade varningar där olika delar av länet kan ha olika varningsnivåer beroende på väderläget.

En annan nyhet är att det införs en helt ny varning, för översvämningar.

Varför är det viktigt med vädervarningar?

- Målet är att såväl samhället som privatpersoner ska få bättre förutsättningar att förbereda sig och hantera den aktuella vädersituationen. På så sätt minskar vi sårbarheten, ökar säkerheten och bidrar till ett hållbart samhälle, säger Jonna Toivonen.

Film: Vad innebär de nya varningarna? (Youtube) Länk till annan webbplats.

Om det nya vädersystemet på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonna Toivonen

Beredskapshandläggare