Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur mår luften i Västernorrland?

Varje år sammanställer Länsstyrelsen Västernorrland luftutsläpp från länets fasta anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken.

Av rapporten framgår att det i huvudsak är anläggningar i Sundsvall och Örnsköldsvik som dominerar länets luftutsläpp.

- Rapporten kan ses som en fingervisning om hur luftutsläppen från dessa anläggningar, för ett antal viktiga parametrar, förändras från år till år, säger Sandra Hammarbäck, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland, som sammanställt rapporten.

Några slutsatser utifrån rapporten:

  • Utsläppen av fossil koldioxid ökade något mellan 2017 och 2018.
  • De totala utsläppen av svaveloxider var något lägre 2018 än föregående år men ligger på liknande nivåer som tidigare femårsperiod.
  • De totala utsläppen av partiklar har minskat något under 2018.

Framtagandet av rapporten med årsutsläpp från punktkällor är Länsstyrelsen Västernorrlands bidrag till samarbetet inom länet gällande luftvårdsövervakning.

­- Sammanställningen kan dock inte betraktas som heltäckande för de verkliga totala luftutsläppen i länet då exempelvis utsläpp från icke-tillståndspliktiga anläggningar eller biltrafiken inte ingår, säger Sandra Hammarbäck.

Utsläppssifforna är inhämtade från de miljörapporter som årligen lämnas in av bolagen. Utsläppen av koldioxid är främst hämtade från systemet för handel med utsläppsrätter.

Luftrapport 2018

Kontakt

Sandra Hammarbäck

Miljöhandläggare