Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre snödagar och minskat snötäcke i Västernorrlands län vid seklets slut

Pressmeddelande

Antalet dagar per år med snödjup över 50 centimeter kommer att ha minskat kraftigt i Västernorrlands län kring seklets slut. Det visar en klimatanalys som SMHI gjort på uppdrag av bland annat Länsstyrelsen Västernorrland.

– Även om vi i början av året fick stora mängder snö i norra Sverige, så är den långsiktiga trenden att vi får allt färre snödagar per år med mindre snödjup, säger Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

- I slutet av seklet ser vi att länets kustlandskap sällan kommer att vara snötäck, och snödjupet utmed våra älvdalar kommer även de vara betydligt mycket lägre.

Färre dagar med mycket snö

Jämfört med referensperioden 1963-1992 då Sollefteå i snitt hade närmare 14 dagar per år med snödjup över 50 centimeter, kommer Sollefteå vid mitten av seklet (2021-2050) att ha endast 1-3 dagar med ett snödjup över 50 centimeter. Och i slutet av seklet 0 dagar med ett snödjup på över 50 centimeter.

Medelsnödjupet kommer att minska

I Sollefteå väntas det största medelsnödjupet för en vinterdag minska från 35 centimeter ned till drygt 10 centimeter och i Sundsvall minskar det största medelsnödjupet från 40 centimeter ned till omkring 10 centimeter.

Snöanalysen har genomförts av SMHI på uppdrag av Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Snö i ett framtida klimat – rapport för våra sju nordligaste län

Kontakt

Viveka Sjödin

Klimatanpassningssamordnare