Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

100 röster i Västernorrland - vad betyder demokrati för dig?

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Upplever du att du kan påverka din närmaste omgivning, att du har en röst i samhället och i din kommun? Kan och vill du ge uttryck för dina åsikter och värderingar i din förening, i skolan, på jobbet? Känner du att din röst betyder något i valen till kommun, region och riksdag? 

100 röster i Västernorrland är ett projekt där en mångfald av röster om demokrati i Västernorrland ska samlas in presenteras och synliggöras, med barn och unga som ett särskilt fokus. Det är röster från länets invånare om vad demokrati betyder för dem. Om möjligheter att kunna påverka och utöva inflytande. Om utmaningar och önskningar. Om synen på demokrati nu och i framtiden.

- Utställningen 100 röster är en av många demokratiaktiviteter i länet som genomförs i samband med att vi firar Sveriges demokrati 100 år. Vi behöver fortsätta värna demokratin och kan inte ta den för given. Därför är jag väldigt angelägen om att vi tillsammans i Västernorrland fokuserar på och särskilt engagerar våra barn och unga att förstå vikten av att ta vara på och utveckla det samhälle vi byggt upp på demokratisk grund för kommande generationer, säger landshövding Berit Högman.

Röster insamlas till webbplats och pop up-utställning i länet

Västernorrlands Museum och Länsstyrelsen Västernorrland står bakom projektet som syftar till att skapa förståelse för människors olika bilder av vad demokrati är och betyder. De insamlade rösterna ger oss ett kunskapsunderlag för diskussion och reflektion kring demokratins betydelse 100 år efter demokratins födelse i Sverige. Insamlingen påbörjas i februari 2021 och pågår under våren. Rösterna samlas in i form av nedskrivna tankar och filmade intervjuer, eller gestaltade i form av dans, musik eller bildmaterial. Följ insamlingen redan nu på sidan Minnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hösten 2021 presenteras resultatet i form av en liten pop-up utställning som ska visas på Västernorrlands museum och flera platser i länet samt i digitala kanaler.

- Det är mycket angeläget att frågorna lyfts. Vi ser i samhället idag stora utmaningar för demokratin, med både misstro mot det demokratiska systemet och ifrågasättanden av människors lika värde. Dessutom är samhället ojämlikt, och alla röster kommer inte till tals. Detta projekt vill både synliggöra värdet av demokratin och ge fler möjlighet att uttrycka sig, i vårt län, säger Jenny Samuelsson, länsmuseichef.

Deklaration för en stark demokrati

Deklaration för en stark demokrati tar avstamp i att det var 100 år sedan både män och kvinnor fick rösträtt. Därefter har ett kontinuerligt demokratiarbete pågått i Sverige. Genom deklarationen samlar kommittén Demokratin 100 år en mängd aktörer från alla delar av samhället för att stärka och värna demokratin. Genom att skriva på Deklaration för en stark demokrati tar aktörerna ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vår demokrati Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator