Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 8-9

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 8 - 9

 • Styrelsemöte Institutet för Framtidsfrågor. Vi fattar bl.a. beslut om ny forskningsplan som innehåller en massa spännande forskning inte minst inom klimatområdet. Hur får vi människor att förstå vikten av och bli delaktiga i klimatomställningen?

 • Sammanträde Ljungbergs Minnesnämnd i Västernorrland. Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne delar årligen ut bidrag till ”äldre, verkligt behövande inom Västernorrlands län”.

 • Inleder och medverkar vid webbinarium om klimatsmart byggande med trä. Syftet med webbinariet är att inspirera till att i större utsträckning använda trä som byggmaterial för minskad klimatpåverkan och för stärkt sysselsättning i länet.

 • Uppstartsmöte Myndighetsnätverket 2021. Dags för upptakt efter nystart och omorganisering av nätverket. Mittuniversitetet kommer att berätta om alla möjligheter de har att bidra till livslångt lärande i offentlig sektor.

 • Inleder och medverkar på slutkonferens ”Kraftsamling för bättre kulturmiljöhänsyn - Nollvision 2020”. Resultat, erfarenheter och idéer för satsning på bättre hänsyn mot en nollvision för skador på kulturmiljöer med fokus på Jämtland och Västernorrland.

 • Digital träff med Civilminister Lena Micko och Myndighetsnätverket Västernorrland. Vi i Västernorrland får möjligheten att berätta för Civilministern och hennes statssekreterare om hur vi jobbar tillsammans i länet med bl.a. gemensamma fortbildningar och rekrytering.

 • Deltar vid MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av Covid-19.

 • Deltar vid SAMHAV, samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor. Detta är ett årligt möte där de myndigheter som arbetar med dessa frågor går igenom läget och hur vi jobbar nu och framåt. På agendan: Hur ska man bidra till en hållbar regional utveckling ur ett naturvårds- och naturresursperspektiv?

 • Nätverksträff för tjänstepersoner som arbetar med jämställdhetsfrågor i de fyra norrlänen. Syftet med nätverksträffarna är att erbjuda återkommande möten för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kopplat till jämställdhet. På agendan bland annat makt och inflytande ur ett regionalt perspektiv.

 • Landshövdingemöte via Skype, om den utredning som nu strax är färdig om Civilförsvarets organisering.

 • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator