Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag uppmärksammas Internationella brottsofferdagen

Hjärta med plåster

Idag den 22 fabruari är det den Internationella brottsofferdagen. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

Har du blivit utsatt för brott?

Brottsofferjouren Sverige (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.

I länet finns jourer i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. De kan hjälpa dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är närstående och ger:

  • Samtalsstöd
  • Råd och vägledning
  • Information om polisanmälan, förhör och rättegång
  • Hjälp att söka ersättning.

Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med Brottsofferjouren.

Du når jouren på telefon 116 006. Där finns också utbildade språkvolontärer som kan ge stöd på många olika språk. Ring 0200-21 20 19 för att få hjälp på ditt modersmål.

Information om brottsofferjourens verksamhet i länet:
Brottsofferjouren Västernorrland (boj.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete