Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett utökat naturreservat

Kungörelse

Länsstyrelsen har den 12 februari 2021 fattat beslut om ett utökat naturreservat inom Härnösands kommun.

Syftet med utökningen av reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt olika typer av äldre barrnaturskog.

Smitingen-Härnöklubbs naturreservat i Härnösands kommun, cirka 5 km öster om Härnösands centrum, utökas med 24 hektar på del av fastigheten Gånsvik 1:1 Diarienummer: 511-5337-17. Utökningen består av hällmarktallskog och äldre granskog som ska få utvecklas fritt utifrån naturliga processer.

För upplysningar om naturreservaten, kontakta Länsstyrelsen Västernorrlands enhet för skyddad natur via telefon: 0611-34 90 00

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare