Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att söka medel till aktiviteter för asylsökande i Västernorrland

En illustration av en jordglob med människor som står runt den och håller varandra i händerna så att det bildar en mänsklig kedja.

För femte i året i rad kan föreningar, trossamfund och kommuner söka medel till aktiviteter för asylsökande. I årets första utlysning ska 2 013 000 kronor fördelas i Västernorrlands län. Ansökningsperioden pågår mellan 15 februari och 25 mars. Medel tilldelas aktiviteter med syfte att främja kunskaper i svenska språket, om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden eller hälsa. Och nytt för i år är att ansökan ska göras via en e-tjänst.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och stödja arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) samt att fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande med flera.

Medel under 2021

Länsstyrelserna har totalt 98 miljoner kronor att fördela till länen under 2021. Medlen fördelas vid två olika utlysningsperioder under året. Länsstyrelsen Västernorrland kan fördela 2 013 000 kronor i utlysning nummer ett.

Medel tilldelas aktiviteter med syfte att främja kunskaper i svenska språket, om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller hälsa. Och under 2021 är insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället särskilt prioriterade. Samhällsinformationen kan handla om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Sökande och målgrupp

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och trossamfund. Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende. För närvarande, februari 2021, finns drygt 750 vuxna asylsökande i länet, som utgör målgrupp för insatserna.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Ny e-tjänst för ansökan

I vårens utlysning ska ansökan göras genom en ny e-tjänst på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga ansökningar.

En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos länsstyrelsen och en bekräftelse sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen Västernorrland. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument eller skriva ett yttrande.

E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en ansökan och komma tillbaka. Därför kommer det att finnas ”Stöddokument ansökan TIA” med samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i dokumentet och därefter klistra in texten i e-tjänsten.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i. Där finns också det obligatoriska intyget för firmatecknare i förening eller kommun, att skriva ut, under och skanna in.

Det finns även en mall för aktivitetsplan att använda som komplement till ansökan.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen Västernorrland tillhanda senast den 25 mars 2021. Beslut meddelas sökande senast den 22 april 2021. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du finner e-tjänsten och vidare info på sidan Tidiga insatser för asylsökande.

Tidiga insatser för asylsökande

Anpassning med hänsyn till coronapandemin

Med hänsyn till pandemin är det av stor vikt att det i ansökan framgår hur verksamheten anpassas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning i samhället. Det kan exempelvis ske genom aktiviteter i små grupper eller i digital form.

Mer information för asylsökande och nyanlända

Länsstyrelsen har tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen fått ett regeringsuppdrag att samla information till asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige. Där finns korrekt och uppdaterat material om det svenska samhället på tio olika språk.

informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hanna Norberg

Utvecklare integration

Assar Häggbladh

Utvecklare integration