Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ett utvidgat reservat i länet

Berghäll med en avsats med vy ut över barrskog. Havet skymtar vid horisonten.

Foto: Jonas Salmonsson

Den 12 februari 2021 fattade landshövdingen Berit Högman beslut om utvidgning av Smitingen-Härnöklubbs naturreservat i Härnösands kommun.

Välkända Smitingen-Härnöklubbs naturreservat bildades redan 1988 och är beläget på Härnön, strax utanför Härnösand. Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt barrnaturskogar av olika slag. 

Utökningen som det nu beslutats om, omfattar 24 hektar med gamla hällmarkstallskogar och äldre, bitvis kalkpåverkade gamla granskogar med spännande marksvampflora. Precis som större delen av det befintliga reservatet ska dessa skogar få utvecklas fritt.

Mer information om länets reservat finns att läsa under fliken Besöksmål samt i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Besöksmål

Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare