Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Örnsköldsviks kommun

Kungörelse

Moströms Maskin och Transport AB har ansökt om tillstånd till täktverksamhet hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller täkt av 800 000 ton berg. H. Moströms Maskin och Transport AB planerar att bedriva täkten på fastigheten Grundsunda-Öden 1:13 i Örnsköldsviks kommun.

Du kan ta del av handlingar i ärendet på Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 9 mars 2021 till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller
Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-7073-2020.

Kontakt