Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 5-7

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 5 - 7

  • Utomhusdialog med Örnsköldsviks sameförening inför samernas nationaldag. Om arbetet som bedrivs kring att främja, stärka och stödja den samiska kulturen i Örnsköldsvik och Västernorrland.

  • Medverkar digitalt i regeringens ledarutvecklingsprogram för myndighetschefer.

  • Deltar i MSB:s möte för myndighetschefer kring Covid-19. Vaccineringsfrågan och scenarioplanering på agendan.

  • Digitalt personalmöte med alla medarbetare på länsstyrelsen.

  • Medverkar i politikerplattform för integration och sociala hållbarhetsfrågor. På agendan bland annat information från Statskontoret om rapporten ”Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun" samt dialog kring sociala effekter av pandemin och dess påverkan i länet.

  • Leder årets första Vattendelegationsmöte. Mötets huvudpunkt är att besluta om samråd för vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft. 

  • Leder årets första Viltförvaltningsdelegation, med bland beslut kring förvaltningsintervall för björn och järv, fråga om skarvförvaltningsplan samt information kring jakt på lodjur.

  • Olika utomhusaktiviteter under kampanjen ”Landshövdingestafetten”, en del av Friluftsåret 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Besöker bland annat Nätra SK i Öviks kommun.

  • Regelbundna digitala landshövdingemöten, med bland annat rapportering från länsstyrelsernas samordningskansli kring Covid-19.

  • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator