Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av länsstyrelsens tillsynsarbete med covid-19 lagen

Personal på tillsyn står utanför en länsstyrelsebil

Varje länsstyrelse rapporterar veckovis hur tillsynsarbetet fortskrider i länet.

Utifrån länens återkoppling sammanställs gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet på tisdagar. Rapporten publiceras sedan på vår sida om tillsyn tillsammans med en regional rapport om hur tillsynen veckan innan gått.

I en drop-down-box hittar du både den nationella sammanställningen samt den regionala rapporteringen.

Här hittar du rapporteringen som uppdateras varje vecka:

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt