Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingestafett för att uppmärksamma Friluftslivets år – Luften är fri!

Sveriges landshövdingar kommer inom arrangemanget landshövdingestafetten att genomföra friluftslivsaktiviteter under hela 2021. Detta för att uppmärksamma Friluftslivets år, friluftslivets betydelse för folkhälsa och de friluftspolitiska målen.

Landshövdingestafetten är ett initiativ från landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, som bjudit in sina landshövdingekollegor på Sveriges länsstyrelser att under året genomföra en eller flera friluftslivsaktiviteter i sitt län. Stafetten invigs under Friluftslivets års invigningsvecka som pågår 18-24 januari. Och aktiviteterna genomförs sedan runt om i landet under olika delar av året.

- Jag ser fram emot att sova ute, äta ute, vandra och cykla. Under året ska jag besöka varje kommun och ambitionen är göra aktiviteter tillsammans med länsbor och olika aktörer. Vi kan tipsa varandra om guldkorn och lära av varandra, kanske får jag testa något jag aldrig gjort förut, säger Berit Högman, landshövding.

Med aktiviteter över hela Sverige och under hela året vill länsstyrelserna synliggöra Sveriges samtliga 21 läns stora variation av fina natur- och kulturområden, med möjlighet att utöva friluftsliv i året om. Friluftsliv kan vara enkelt och tätortsnära och det finns en friluftsaktivitet för alla.

Följ stafetten i våra kanaler på sociala medier via #landshövdingestafetten

Landshövdingen Berit Högman på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen Länk till annan webbplats.Berit Högman Länk till annan webbplats. på Instagram Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket.

Webbplatsen Luften är fri Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Mål för friluftslivet

Kontakt

Jean Esselström

Friluftslivssamordnare

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator