Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya enheter på Länsstyrelsen Västernorrland

Rök från skorsten på fabrik.

Den 1 januari 2021 ersattes Miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen Västernorrland av två nya enheter – Miljöprövningsenheten och Miljötillsynsenheten.

Samtliga medarbetare som arbetat på Miljöskyddsenheten arbetar på någon av de två nya enheterna. Mindre enheter ger ökade möjligheter till fokus, närvaro och verksamhetsutveckling. För allmänheten kommer uppdelningen inte innebära någon märkbar ändring.

– Jag tror på den här uppdelningen. Nu får vi möjlighet att jobba fokuserat på prövningsarbetet och fortsätta utveckla miljöprövningen. Bland annat ska vi ta fram en ny modell för yttrande till domstolen gällande A-verksamheter, säger Ulrika Prytz, enhetschef för nya Miljöprövningsenheten.

Maria Höglund, enhetschef för nya Miljötillsynsenheten, är också positiv till uppdelningen.

– Organisationsförändringen möjliggör en efterlängtad utveckling av tillsynsverksamheten. En mindre grupp ger också bättre förutsättningar för ett nära ledarskap. Det här blir bra, säger Maria.

Om de nya enheterna

Miljöprövningsenheten: Miljöprövningsenheten arbetar med prövning av miljöfarlig verksamhet. Det gäller exempelvis industrier, avfalls- och energianläggningar, kommunala avloppsreningsverk och täkter. Enheten ansvarar för samrådsprocessen för både A- och B-verksamheter, projektleder remisser från mark- och miljödomstolen angående ansökningsmål som rör A-verksamheter och deltar i domstolsförhandlingar.

Miljötillsynsenheten: Miljötillsynsenheten arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Det gäller exempelvis olika industrier, vindkraft och täkter. Enheten utövar även tillsyn enligt Sevesolagstiftningen och arbetar med statligt finansierad efterbehandling av förorenade områden. Tillsynsvägledning inom miljöbalkens område till länets kommuner ingår också i enhetens uppgifter.

Kontakt

Ulrika Prytz

Enhetschef för Miljöprövningsenheten

Maria Höglund

Enhetschef för Miljötillsynsenheten