Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktig satsning ska öka jämställdheten i skogsbranschen

Två kvinnor styr maskin inomhus, SCA, foto.

Under hösten 2020 startade ett nytt treårigt projekt med syfte att stärka skogsbranschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vid årsskiftet blev det klart vilka aktörer som ska medverka och nu i februari erbjuder projektet två olika utbildningar på temat jämställdhet.

Projektet Jämställdhet i skogsbranschen är ett gemensamt initiativ taget av Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Skogsstyrelsen och skogsnäringen. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring där alla har samma möjligheter att äga och bruka skog, och att arbeta i eller driva företag inom skogsbranschen. Projektet startade med en konferens i Friluftsbyn 5 oktober 2020 och håller på till och med våren 2023.

Aktörer som deltar

Dessa aktörer är involverade i projektet: Biometria, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Metsä Board, Mondi Dynäs, Norra Skog, Nätraälven, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, Svenska Skogsplantor, Timmerkörarna, Örnfrakt, NYKS, Länsstyrelsen Västernorrland, Skogsstyrelsen, Region Västernorrland, Naturbruksgymnasiet Skedom, Processum, MIUN och SLU.

Film om projektet

Vill du veta mer om den här satsningen så ta gärna del av filmen som presenterar projektet lite närmare. I filmen medverkar Berit Högman (landshövding i Västernorrland), Anna Schönström (ordförande i NYKS), Mathias Westerlund (regionchef, Holmen Skog), Jonas Mårtensson (VD, SCA Skog) och Olov Eriksson (FO-chef, Norra Skog), de berättar om jämställdhet i skogsbranschen samt vad de vill uppnå med sitt engagemang i projektet.

”Det här projektet om jämställdhet i skogsbranschen är faktiskt livsviktigt”
Berit Högman, landshövding.

Utbildningar i jämställdhet

Inom ramen för projektet erbjuder vi två olika utbildningar på temat jämställdhet, dessa hålls fyra gånger vardera under februari. De två utbildningarna är fristående från varandra, deltagandet sker digitalt via plattformen teams och det är kostnadsfritt att delta.

Utbildningarna vänder sig i första hand till medarbetare, ledning, förtroendevalda, skogsägare och företagare i skogsbranschen i de organisationer som medverkar i projektet men är öppna för alla som är intresserade.

Projektet Jämställdhet i skogsbranschen erbjuder följande utbildningstillfällen

Nuläget i branschen - hur ser jämställdheten i skogsbranschen ut idag och varför?

  • Måndag 8 februari 10.30-12.00
  • Tisdag 9 februari 13.30-15.00
  • Onsdag 10 februari 10.30-12.00
  • Torsdag 11 februari 13.30-15.00

Vad är jämställdhet – och när är vi jämställda?

  • Måndag 22 februari 10.30-12.00
  • Tisdag 23 februari 13.30-15.00
  • Onsdag 24 februari 10.30-12.00
  • Torsdag 25 februari 13.30-15.00

Anmälan

Anmäl dig senast två dagar före utbildningstillfället, via e-post till Susanne Öberg: susanne@susanneoberg.com

Du kan även läsa om utbildningarna i vår kalender.

Kalender

Kontakt

Susanne Öberg

Processledare, Jämställdhet i skogsbranschen

Telefon: 070-641 30 05

E-post: susanne@susanneoberg.com

Kontakt