Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 2-3

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 2-3

  • Interna och externa möten kring Covid-situationen i länet och den nya pandemilagen.
  • Telefonmöte med MSB med anledning av Corona-situationen i landet och länet.
  • Digitalt möte med länets Riksdagsledamöter. Uppföljning från mötet i somras, vilka frågor ligger på ledamöternas agendor 2021? Vilka viktiga strategiska frågor driver vi i Västernorrland? Lägesrapport från länsstyrelsen kring Covid-läget i länet.
  • Medverkar på digital nätverksträff med Tilväxtlabbet och pratar om ledarskap och det regionala ledarskapets betydelse för att ta oss ur Covid-krisen.

Tillväxtlabbet  Länk till annan webbplats.(extern webbplats)

  • Möte med landshövdingarna i Dalarna och Gävle kring framtidens länsstyrelser.
  • Medverkar och talar på digital invigning av Friluftsåret 2021. Luften är fri är namnet på projektet för Friluftsåret 2021 som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Det syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Luften är fri Länk till annan webbplats. (extern webbplats)

  • Landshövdingemöten via Skype. Presentation utredning om totalförsvarsorganisationen samt rapportering från länsstyrelsernas samordningskansli bland annat om pågående uppdrag kring Corona.

  • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator