Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

coronavirus och provtagningsrör

Nu startar provtagning för personal med nyckelfunktioner inom samhällsviktiga verksamheter. I dagarna får berörda arbetsgivare information från Länsstyrelsen Västernorrland om hur provtagningen går till. Detta för att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete så att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas. Region Västernorrland ansvarar för provtagning, information och logistik kring transporter till lab mm.

Region Västernorrland avsätter 500 prover per vecka fördelat på länets sju kommuner till provtagning av samhällsviktig verksamhet. Erbjudandet om provtagning gäller inte alla medarbetare inom en samhällsviktig verksamhet, utan bara nyckelfunktioner. Ansvarig chef ansvarar för att informera de medarbetare som har en samhällsviktig funktion i deras verksamhet om erbjudandet. Rutinen ska endast användas om det inte finns tid att boka egenprovtagning på vanligt sätt.

- Provtagningen i delar av länet är hårt belastad och det kan ta flera dagar innan man får en provtagningstid. Det gör att personal med milda symptom som skulle kunna gå tillbaka och arbeta blir hemma. Det här resulterar bland annat i en personalbrist i vissa delar av kommunal verksamhet. Att provta nyckelpersoner för att de snabbt ska kunna återgå i arbetet om de inte har covid-19 är därför jätteviktigt för att upprätthålla samhällets funktionalitet, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västernorrland.

Fördelningen mellan kommunerna är följande:

 • Sundsvall 140 tester
 • Örnsköldsvik 90 tester
 • Timrå, Kramfors och Sollefteå får 60 tester vardera
 • Ånge 30 tester

Processen kan kortfattat beskrivas i följande steg:

 • Länsstyrelsen underrättar identifierade arbetsgivare som har medarbetare med en samhällsviktig funktion om hur de ska gå tillväga för att anmäla behovet av testning till Region Västernorrland.
 • Länsstyrelsen förmedlar en kod till arbetsgivaren.
 • Ansvarig chef ger koden till den som bedöms ha en nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet.
 • Medarbetaren får instruktioner för att gå via 1177 för att beställa testet.
 • Provtagningsmaterialet hämtas av ombud på något av utlämningsställena som man ser i listan när man bokar tid.
 • Analys genomförs och resultat återkopplas direkt till medarbetaren.
 • Vid positivt provsvar får medarbetaren regler för hur hen ska förhålla sig enligt smittskyddslagen.

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som en verksamhet som vid bortfall eller en svår störning på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället. Det kan även vara verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Mer information om hur det går till hittar du här:

Provtagning för samhällsviktig verksamhet

Kontakt