Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat och ett utökat naturreservat

Kungörelse

Länsstyrelsen har den 9 december 2020 fattat beslut om två nya och ett utökat naturreservat inom Kramfors och Örnsköldsviks kommuner.

Syftet med reservaten är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, närmare bestämt barrnaturskogar av olika slag.

  • Hjältabergets naturreservat i Sollefteå kommun: Ungefär 6,5 km västnordväst om Sollefteå centrum, omfattar 49 hektar på del av fastigheterna Hjälta 1:21 och 1:27. Reservatet består av delvis urskogsartad barrskog. Delar av den är brandpräglad som eventuellt kommer att skötas genom naturvårdsbränning. Diarienummer: 511-8469-2018. 
  • Kornsjö fjällskogs naturreservat i Örnsköldsviks kommun: cirka 25 km sydväst om Örnsköldsvik, omfattar totalt 34 hektar på del av fastigheterna Kornsjö 2:12 och 4:5. Området utgörs av grannaturskog och myr. Här finns den hotade laven långskägg. Reservatet återfinns i friluftsområdet Nätra fjällskog. Diarienummer: 511-311-2016.
  • Högbergets naturreservat i Sollefteå kommun: cirka 6 km öster om Näsåker, utökas med 29 hektar på del av fastigheten Norrtannflo 3:8. Utökningen består av brandpräglad äldre barrskog som ska skötas med naturvårdsbränningar. Diarienummer: 511-2747-19.

För upplysningar om naturreservaten, kontakta länsstyrelsens enhet för skyddad natur via telefon: 0611-34 90 00.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare