Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 22 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad

Glesbygd i vinterlandskap med några hus under en mörk himmel som lyses upp av ett norrsken.

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar 22 miljoner kronor i stöd till bredbandsutbyggnad till Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

Länsstyrelsen har idag beviljat stöd till projekt för bredbandsutbyggnad i länet inom ramen för landsbygdsprogrammet.

580 hushåll i länet kommer att erbjudas snabbt bredband

Syftet med stödet är att ge tillgång till snabbt bredband för fastboende hushåll på landsbygden för att främja social delaktighet och ekonomisk utveckling. Dessa medel får en ännu större vikt i tider som dessa, då behovet av att ta del av samhällsservice digitalt och behovet att jobba och studera hemifrån har ökat. Stödet kommer att innebära att 580 hushåll i länet kommer att erbjudas snabbt bredband. Det handlar om sex stycken projekt i Kramfors, Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. De beviljade projektens totala budget är 35 miljoner kronor.

- Det är helt centralt för länets utveckling att bygga ut snabbare bredband. I och med pandemin har behovet förstärkts och jag kan konstatera att det också är en demokratisk angelägenhet och en viktig fråga för jämlikhet, säger länsråd Daniel Gustafsson.

Stora skillnader i kapacitet och teknik i olika områden

Många hushåll och företag i Västernorrland har idag tillgång till någon form av bredband, men bredbandets kapacitet och teknik skiljer sig åt. Det finns även stora skillnader mellan tätbebyggt och glesbebyggt område. Enligt Post-och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning hade 79 procent av hushållen i tätbebyggt område i Västernorrlands län tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2019, medan motsvarande siffra för hushållen i glesbebyggt område var 40 procent. Även skillnaden mellan länets kommuner är stor. I Sundsvalls kommun har 84 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för Kramfors kommun är 54 procent.

- De beviljade besluten kommer generera 111 kilometer bredbandsnät och kommer tillsammans att erbjuda 580 hushåll i länet en möjlighet att ansluta sig till bredbandsnät. Det känns extra roligt att i dessa tider kunna komma med glädjande besked till länet, säger handläggare Ulrika Linder.

De beviljade projekten

Namn på projekt

Stödsökande

Stödbelopp

Näske fiber

Ö-vik energi AB

7 980 000

Sunnanåker, Näs, Holmen

Kramfors mediateknik AB

2 030 000

Bredband västra Sollefteå 2018

Sollefteå kommun

7 068 480

Lännäs-Skorped fiber

Ö-vik energi AB

692 036

Storvattnet Nästvattnet

Kramfors mediateknik AB

2 191 569

Hamnviksberget – Svanö

Kramfors mediateknik AB

2 030 000

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling

Ulrika Linder

Hållbar regional utveckling