Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är länsstyrelsens rovdjursinventering igång

Ett snöigt landskap med skog i bakgrunden där ett lodjur har gått och lämnat avtryck efter sig i snön.

Spårsnö ger bra förutsättningar att dokumentera förekomsten av de stora rovdjuren samt antalet individer och familjegrupper av respektive art.

Från det att första snön lagt sig, är allmänhetens rapporter till stor hjälp för länsstyrelsens årliga inventering av stora rovdjur. Läs mer om hur du kan bidra.

Det finns ett stort intresse hos allmänheten för rovdjur och dess förekomst. Och länsstyrelsen vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom rovdjursförvaltning där myndighetens inventeringsverksamhet är en stor del. Därför är ditt engagemang också betydelsefullt.

Inventeringarna utförs enligt Naturvårdsverkets instruktioner och är en del av viltförvaltningen i Sverige. Kunskap om rovdjursstammarnas storlek, utbredning och hur stammarna utvecklas över tid ger möjlighet till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar förvaltning av arterna.

Pågår bestämda tider under året

Inventeringarna pågår bestämda tider under året, beroende på art och dess fortplantingsbiologi. De olika inventeringsperioderna ser ut som följande:

  • Lodjur: 1 oktober–28 februari
  • Varg: 1 oktober–31 mars
  • Järv: 1 februari–31 juli.

Under dessa tider är spår och observationer av två eller fler djur tillsammans av intresse. När det gäller varg är dock alla rapporter intressanta.

Rapportera via Skandobs

Har du gjort en observation du vill rapportera? Gör det gärna via Skandobs webbplats eller i Skandobs app som du laddar ner via Appstore i din Iphone eller i Google play i din androidmobil.

Skandobs.se  Länk till annan webbplats.

Ladda ner mobilapp för Skandobs Länk till annan webbplats.

På webbplatsen rovbase.se är det möjligt att följa länsstyrelsens kvalitetssäkringar av rovdjursobservationer.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsen Västernorrlands vilförvaltningsarbete kan du läsa på sidan Stora rovdjur.

Stora rovdjur

Kontakt