Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 50-52

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 50-52

 • Leder årets sista Insynsråd tillsammans med länsrådet. Sammanfattar året, presenterar kommande års verksamhetsplan.

 • Ordförande i Viltförvaltningsdelegationen, diskussion om förvaltningsintervall för björn och järv.

 • Leder styrgruppsmöte Myndighetsnätverket. Budget och verksamhetsplan för 2021, samverkansfrågor med bl a Mittuniversitetet, BRON Innovation och kommunerna.

 • Medverka i nationellt Vattendelegationsmöte. Mötet syftar till att ta del av information från Regeringskansliet, Hav och SGU i aktuella frågor. Redogöra för strategiska frågor inför det kommande samrådet och beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärder på vattenkraftens område.

 • Inleda seminariet ”Kraftsamling mot mäns våld mot kvinnor - fokus våldsutsatta barn och vuxna”. Målgrupp: politiker, chefer, operativ personal, kvinnojourer – från kommuner (socialtjänst och skola), Regionen och Migrationsverket.

 • Chefsmöte Totalförsvaret. Chefsmötena i totalförsvaret är en del av den sammanhängande planeringen för totalförsvaret. De genomförs två gånger per år och är en mötesplats för diskussioner om var arbetet med totalförsvarsplaneringen befinner sig, och hur vägen framåt ser ut.

 • Styrgruppsmöte Jämställdhet i Skogsbranschen. Agenda: Mål för projektet och arbetssätt kring jämställdhetsintegrering och handlingsplaner, myndigheternas särskilda ansvarsområden i projektet, SCA Skogs samarbete med MIUN, diskussion kring MIUNs ev medverkan i projektet.

 • Årets stipendieutdelning Företagsam skola, till Bredsands skola i Sundsvall med motiveringen ”för idérikt och metodiskt utvecklat samarbete mellan skolan och närsamhället”.

 • Filmförberedelser och planering inför Friluftsåret 2021. Länk till annan webbplats.

 • Årets sista chefsgruppsmöte på länsstyrelsen. Sammanfatta verksamhetsplaneringen inför 2021.

 • Landshövdingemöten via Skype, omfattar rapporter från länsstyrelsernas samordningskansli bl a om pågående uppdrag kring Corona.

 • Lunch och utdelning av utmärkelsen för Nit och redlighet i rikets tjänst (Nor) till två av länsstyrelsens medarbetare.

 • Digitalt julfika med personalen och tillönskan om en God Jul & Gott Nytt År för alla på Länsstyrelsen.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator