Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport visar att kontanterna blir allt färre och fler vill lära sig betala med digital teknik

Digital betalning via laptop

Årets enkät om betaltjänster väckte stort engagemang i Västernorrland. Länsstyrelsen fick många frågor och även många enkätsvar. Nu släpps Länsstyrelsernas gemensamma bevakningsrapport.

Under hösten har företagare, föreningsaktiva och privatpersoner haft möjlighet att lämna synpunkter angående samhällets grundläggande betaltjänster. Enkäten skapade stort engagemang i vårt län och länsstyrelsen fick in många svar. Idag presenteras Länsstyrelsernas samlade rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020.

I rapporten konstateras att covid-19 bidragit till en påskyndad minskning av kontanter i samhället. Samtidigt verkar motivationen till att lära sig digital teknik ha ökat under året.

Liksom tidigare år bedömer en majoritet av länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster för privatpersoner i allmänhet är tillfredsställande. Detta beror framförallt på att digitala tjänster används i stor utsträckning. Men tillgången till betaltjänster varierar med användaren och svårigheter finns i högre utsträckning bland äldre, asylsökande, nyanlända och hos personer med vissa funktionsnedsättningar.

− Vi ser att i dessa grupper är kontantanvändningen högre och behovet av personlig service större. Det kan skapa problem när antalet ställen för att ta ut kontanter och betala räkningar minskar. I enkätsvar till oss märks det tydligt att bankernas stängning av kontor påverkar människor såväl på landsbygden som i städerna, säger Henrik Skyttberg, processledare för grundläggande betaltjänster, på länsstyrelsen i Västernorrland.

Situationen har försämrats för äldre

Länsstyrelserna bedömer att betaltjänstsituationen för äldre har försämrats ytterligare under året. Det beror framförallt på den fysiska distanseringen under pandemin och att möjligheten att betala med kontanter har försämrats. Samtidigt verkar den digitala delaktigheten ha fått en skjuts framåt under året.

− En del av de som hittills inte lärt sig den nya tekniken har blivit motiverade till det under året. Fler äldre har upptäckt möjligheterna med digitala lösningar för att handla och hålla kontakten med familj och vänner. Pandemin kan ha varit det som fått många äldre att ta steget över till det digitala från det analoga, säger Henrik Skyttberg.

Hela bevakningsrapporten finns att läsa via Länsstyrelsen Dalarnas hemsida Länk till annan webbplats..

Ökad tillgång och ökad kunskap

För att öka tillgången till grundläggande betaltjänster ger länsstyrelserna idag statligt stöd till 50 betaltjänstombud runt om i landet. I Västernorrland är stöd beviljat till ombud i Liden, Långsele, Junsele, Lugnvik och Långviksmon. Ett ombud kan till exempel vara en lokal dagligvarubutik där det går att ta ut kontanter, betala räkningar eller där företag och föreningar kan sätta in dagskassan.

Länsstyrelserna har också tagit fram filmer och informationsbroschyrer för att öka kunskapen om digitala betalningar. Länsstyrelsen Västernorrlands utbildningsmaterial finns på myndighetens hemsida Länk till annan webbplats.. Materialet är översatt till engelska, arabiska och tigrinska och finns också i pappersform på kommunbiblioteken i länet.

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare