Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak på åtta personer införs i Västernorrlands län

Pressinbjudan

Det är en fortsatt begränsning som innebär att antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med sittande deltagare inte får samla fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen har i dag, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och landets alla länsstyrelser samt smittskyddsläkaren i Västernorrland, fattat beslut om denna begränsning i

en lokal föreskrift för Västernorrlands län. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19.

Fortfarande får en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall ha högst 20 deltagare. Föreskriften förändrar inte detta.

Viktigt att fortsätta begränsa risken för smittspridning

Smittspridningen av covid-19 är fortfarande av sådan omfattning att länsstyrelsen anser att föreskrifter som begränsar deltagandet i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsatt behövs och är proportionerliga.

Länsstyrelsen har tidigare meddelat föreskrifter med samma innebörd. Föreskriften från den 23 november 2020 hänvisar dock till en numera upphävd förordning. Den 10 januari i år trädde lag och förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ikraft. Eftersom smittspridningsläget och att situationen i övrigt i länet fortfarande är likartad har länsstyrelsen fattat nytt beslut med samma begränsning med stöd av den nya lagstiftningen.

Den nya lagstiftningen är viktiga verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Bestämmelserna innehåller samma som tidigare kring antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Jag understryker det statsminister Stefan Löfven sade i samband med att regeringen fattade beslut på nationell nivå: beslutet att begränsa sammankomster till åtta är en mycket, mycket tydlig signal till varje enskild människa i vårt land och i Västernorrland om vad som gäller framöver, säger landshövding Berit Högman.

Beslutet träder i kraft från och med 23 januari och gäller tills vidare dock som längst till och med utgången av september 2021. Det kommer att omprövas kontinuerligt i nära dialog med smittskyddsläkaren.

Ta ditt ansvar

Beslut om publiktak tillsammans med skärpta allmänna råd för att undvika smittspridning gäller nu i Västernorrland:

  • Träffa bara människor som du bor med
  • Res inte
  • Besök inte allmänna platser och inomhusmiljöer annat än nödvändigt
  • Gå inte på evenemang eller aktiviteter
  • Stanna hemma om du är det minsta sjuk

– Detta är den nya normen för hela samhället, för hela Sverige i en tid framöver. Alla måste ta sitt ansvar. Om vi agerar tillsammans nu kan vi bromsa smittspridningen och snabbare komma ut ur krisen, säger Berit Högman.

Frågor och svar om det nya publiktaket

För att minska den ökade smittspridningen i länet.

Länsstyrelsen har fattat beslutet efter dialog med Folkhälsomyndigheten, landets länsstyrelser och Region Västernorrlands Smittskyddsenhet. Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter om att den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom länet, eller en del av det, ska begränsa antalet deltagare. Det är ett bemyndigande som länsstyrelsen har enligt 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Svensk författningssamlinglänk till annan webbplats

Ja, det gäller i hela Västernorrlands län.

Beslutet träder i kraft från och med 23 januari och gäller tills vidare, dock som längst till och med utgången av september 2021. Det kommer dock att omprövas kontinuerligt i nära dialog med smittskyddsläkaren.

Det är länsstyrelsen som har tillsyn enligt den nya lagen och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Vi kan meddela de förelägganden som behövs för att exempelvis föreskrifter ska följas. Ett sådan föreläggande får förenas med vite.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än åtta deltagare.

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än åtta deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än åtta personer.

Ja, det gäller på serveringsställen. Om någon ska underhålla på ett serveringsställe får det vara maximalt åtta personer i publiken på serveringsstället.

Det är olika lagstiftningar. Det länsstyrelsen har möjlighet att påverka är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Inte hur många gäster en restaurang har.

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Exempelvis demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar, sammankomster för religionsutövning

Om arrangemanget är mer nöjesbetonat med tävlingar, idrottsevenemang, konserter och teater, marknader och annat räknas firandet i stället som offentlig tillställning.

Du behöver tillstånd av polismyndigheten för att samla människor till en allmän sammankomst. Begränsningar som meddelas av regeringen eller länsstyrelsen gäller alltid, även om ett högre deltagarantal angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om vad som gäller i just ditt län.

Den nya lagen och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 omfattar även privata sammankomster och inte bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Om den aktuella lokalen där ni ska träffas används för en yrkesmässig verksamhet och det som gruppen kommer att genomföra är en tillställning eller annan liknande sammankomst omfattas detta av bestämmelserna.

Gränsen är får hur många som får samlas är åtta personer.

Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Länsstyrelsen har idag inget bemyndigande som ger möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel.

Kontakt