Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordmånga björnspillningar samlades in under inventeringsperioden

Brunbjörn står på kalhygge bland små tallplantor och stubbar.

Insamlingen av spillning i årets björninventering är nu avslutad. Inventeringen har pågått från den 21 augusti till den 31 oktober och det har samlats in nästan 5 600 prover i Västernorrlands och Jämtlands län tillsammans.

Naturhistoriska Riksmuseet har tagit emot och registrerat 2 177 prover i Västernorrlands län och 3 401 prover i Jämtlands län. Analyser av proverna har redan startat, och under sommaren 2021 kommer länsstyrelsen att kunna presentera ett preliminärt resultat. Tack vare DNA-analyserna går det att få en bra uppfattning om stammens storlek, könsfördelning och utbredning.

Fina förutsättningar för att kunna skatta björnstammen

Under årets björninventering skickades det in närmare 400 fler prover än vad det gjordes 2015 då en liknande inventering genomfördes i länet. Att så många prover har kommit in ger fina förutsättningar för att man ska kunna skatta björnstammen på ett säkert sätt. Provresultaten kommer bland annat att ligga till grund för tilldelningen inför nästa års licensjakt på björn.

- Länsstyrelsen, Naturhistoriska Riksmuseet och Svenska Jägareförbundet vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till insamlingen. Ett stort jobb har också gjorts av Jägareförbundets jaktvårdkretsar som lyckats organisera inventeringen på en lokal nivå med att engagera jägarkåren, säger Lars Wiklund, viltförvaltare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Mer information

På webbplatsen rovbase.se och hos Naturhistoriska Riksmuseet kan du följa hur de registrerade proverna undan för undan blir analyserade.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Karta med info om inventeringen hos Naturhistoriska Riksmuseet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lars Wiklund
viltförvaltare, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 073-274 13 78

Jessica Åsbrink
Naturhistoriska Riksmuseet
Telefon: 08-51 95 40 62

Linnea Aronsson
Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland
Telefon: 010-584 77 22

Kontakt