Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktak på 50 personer införs i Västernorrland

En tom läktare på evenemangsarena med gröna numrerade stolar.

Från och med onsdag den 18 november är det i Västernorrland förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Länsstyrelsen har fattat beslutet efter samråd och dialog med smittskyddsenheten vid Region Västernorrland.

Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Länsstyrelsen har dock i dag, den 16 november, fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Förbudet gäller från och med onsdag den 18 november till och med söndag den 13 december.

Beslutet gäller även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen. Begränsningarna gäller oavsett vilka smittskyddsåtgärder som vidtagits.

– Beslutet är ett led i det gemensamma arbetet med att begränsa smittspridningen, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland.

Frågor och svar om publiktaket

För att minska den ökade smittspridningen i länet.

Länsstyrelsen har fattat beslutet i dialog med Region Västernorrlands Smittskyddsenhet. Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en Länsstyrelse har enligt Förordning 1993:1632länk till annan webbplats.

Ja, det gäller hela Västernorrland.

Det gäller fram till och med den 13 december 2020. Beslutet kan förlängas.

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som började gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang, gäller alltså inte inom Västernorrlands län. Här är istället maxantalet deltagare fortfarande 50.

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen till exempel inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer.

Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Västernorrlands län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Det är polisen som bedömer vad som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Ja, det gäller på serveringsställen. Om någon skall underhålla på ett serveringsställe får det vara maximalt 50 personer i publiken på serveringsstället.

Det är olika lagstiftningar. Det Länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Inte hur många gäster en restaurang har.

Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Butiker, köpcentrum, frisörsalonger med mera omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Dessa typer av verksamheter träffas inte av föreskrifterna om publiktak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I dessa exempel gäller de skärpta allmänna råden och att utifrån dessa vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Det är polisen som bedömer vad som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Kontakt

Daniel Gustafsson

Länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland