Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flerårigt projekt om integration och tillväxt summeras

Den 18 november summeras projektet Integration och tillväxt i Västernorrland genom en digital slutkonferens. Projektet har pågått mellan 2017 och 2020 med syfte att skapa tillväxt i länets näringsliv genom att ta tillvara på den kompetens som finns bland utrikesfödda.

- Kompetensförsörjning är en stor utmaning i vårt län. På grund av bland annat pensionsavgångar kommer framförallt många små och medelstora företag inom kort att tappa erfaren personal, den kompetensen behöver ersättas. Samtidigt kommer utrikesfödda troligtvis hamna ännu längre från arbetsmarknaden än för ett år sedan, som situationen ser ut nu. Vi behöver jobba med den här frågan med näbbar och klor, säger Mikael Berggren, Länsstyrelsen Västernorrland, som är rådgivare i projektet.

Tillsammans med sin kollega Ann-Sofie Söderlind har han jobbat fram en arbetsmodell som kommunerna kommer kunna plocka tankar och idéer från och ha nytta av även efter projektet.

- Vi har indikatorer på vilket resultat vi ska uppnå under projektet, men minst lika viktigt är att vi tagit fram en modell som vi kan lämna efter oss, säger Mikael Berggren.

Det är just det som slutkonferensen kommer handla om, att förmedla insikter, lärdomar och utmaningar som går att jobba vidare med efter projektets slut. Konferensen består av tre delar som berör matchning och lots, entreprenörskap och innovation samt attityder och mångfald. Under konferensen kommer flera lokala exempel att lyftas och för att skicka med extra insikter till Västernorrlands arbete med integration och tillväxt har föreläsaren Navid Modiri bjudits in. Konferensen inleds av Länsrådet Daniel Gustafsson och Jan Röhlander kommer vara dagens konferencier.

Projektet Integration och tillväxt i Västernorrland ägs av Länsstyrelsen Västernorrland och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer och just samverkan är något som projektledaren Chanette Sjödin vill trycka extra på.

- Framgångsfaktorerna i projektet har främst varit att förankra, samverka och bygga relationer. Det är när vi gjort det som resultatet har blivit bäst.

Hon anser också att den största lärdomen i projektet är att vi snabbare behöver ta tillvara på den kompetens som finns hos utrikesfödda för att behålla kompetensen i länet.

Kontakt

Chanette Sjödin

Handläggare