Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ris och ros i sammanställning av efterlevnaden i länet

Pressinbjudan

Vi behöver bli bättre på att hålla avstånd, men de flesta av våra företagare, organisationer och föreningar har tagit coronapandemin på allvar och vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen. Det visar Länsstyrelsen Västernorrlands sammanställning av efterlevnaden i länet.

Före sommaren gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att följa hur länens befolkning och verksamheter efterlever rekommendationerna som finns för inrikesresor och sommaraktiviteter.

Vi har därför samlat in rapporter från Kollektivtrafikmyndigheten, Polismyndigheten, kommunerna och andra aktörer i länet. Vi har varit beroende av organisationernas rapporter för att kunna ge en lokal och ändamålsenlig lägesbild. Vi har själva även besökt köpcentrum, olika välbesökta turistmål och andra platser med många människor. Sammanställningen ska ses som en övergripande bild utifrån stickprover.

Den sammanställda lägesbilden för efterlevnad i länet har vi redovisat till Regeringskansliet varje vecka. Det har varit en viktig pusselbit för Regeringskansliet för att förstå situationen i vårt län.

– Just det här uppdraget med fokus på inrikesresor och sommaraktiviteter hade slutdatumet 15 oktober, men det innebär inte att krisen är över, bara sommaraktiviteterna. Vi fortsätter att följa efterlevnaden även fortsättningsvis men pandemin har pågått så pass länge att vi parallellt kan summera till exempel efterlevnaden i länet under sommaren, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Många goda exempel

Överlag har vi sett ansvarsfulla exempel i hela länet och upplever att de allra flesta aktörerna har tagit krisen på allvar och att de har förbättrat sina åtgärder över tid. Några exempel på åtgärder från länet är kreativa lösningar som betalning av glass via swish för att sedan få glassen levererad via en hängränna. Mer övergripande har många skyltat, informerat och underlättat god handhygien.

Dessutom har vi sett anpassningar med hänsyn till de sköraste, till exempel hemkörning av mat och kläder eller service utanför en butik eller vissa tider. Överlag finns det bra exempel på initiativtagande av kommun, idrotts- och kulturverksamheter samt näringsidkare. Idrotts- och kulturverksamheter har bland annat arbetat med gruppstorlekar, föräldranärvaro, lokalen och tider för att förebygga smittspridning.

En kris som går att påverka

I de fall efterlevnaden rapporteras som låg eller medel är det allmänhetens benägenhet att hålla avstånd som brister. Vi ser också att efterlevnaden har blivit sämre med tiden.
Från och med 19 oktober 2020 gäller nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De tidigare allmänna råden gäller fortfarande men nu finns också möjlighet att införa lokala allmänna råd.

Läs mer om nya allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

– Vi vet att alla vet och vi vet att alla är trötta på coronapandemin, men det mest effektiva sättet att minska påverkan av pandemin är att följa rekommendationerna. Om vi håller avstånd, tvättar händerna och stannar hemma när vi har symtom så ökar chansen för att vi kan leva förhållandevis normalt. Ökar smittspridningen ökar också risken för distansundervisning, julfirande på avstånd och inställda resor, säger Martin Neldén.

Kontakt