Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för offentliga tillställningar

Regeringen beslutade 22 oktober 2020 om ett nytt undantag i förbudsförordningen. Beslutet gör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar möjliga, under förutsättning att högst 300 sittande personer deltar. Detta gäller från 1 november. Länsstyrelsen kan besluta om lägre gränser än 300, i samråd med respektive smittskyddsläkare. Just nu är det inte aktuellt i vårt län.

På regeringens presskonferens 22 oktober 2020 poängterade bland andra statsminister Stefan Löfven länsstyrelsernas möjlighet att besluta om lägre deltagargränser för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det är ingen nyhet att möjligheten finns, men sannolikheten för regionala regelverk är större nu sedan Folkhälsomyndigheten beslutat om lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19.

– Om Folkhälsomyndigheten skulle besluta om den strängare regleringen för hela eller del av Västernorrland, kan det bli aktuellt att länsstyrelsen samtidigt begränsar antal deltagare för allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men här vill jag verkligen poängtera att om var och en följer rekommendationerna som redan finns på nationell nivå så minskar vi risken betydligt för ytterligare restriktioner, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

– Några regionala skillnader är inte aktuella i Västernorrland just nu. Det vi i länet behöver fokusera på är att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns nationellt och att anpassa oss till de nya förutsättningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som blir aktuella från 1 november, säger Torbjörn Westman.

Vid tillställningar med högst 300 sittande deltagare krävs följande förutsättningar:

  • Varje deltagare får en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare.
  • Deltagarna har möjlighet att hålla det avståndet under arrangemanget.
  • Två personer i samma sällskap får placeras närmare varandra än en meter.

Nya regler för offentliga danstillställningar

För att komma tillrätta med trängsel på nattklubbar förbjuder regeringen offentliga danstillställningar för fler än 50 personer. Det gäller också från 1 november 2020.

Se regeringens webbplats för mer information om ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.länk till annan webbplats

Kontakt