Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets vårdanställda tackas för sitt engagerade arbete under coronapandemin

Sveriges flagga.

– Länets vårdanställda har gjort avgörande insatser under coronapandemin. Med den svenska fanan som symbolisk gåva vill talmannen och riksdagen tacka för det engagemang och den professionalism som sjukvårdens och omsorgens medarbetare har visat fram till nu, säger landshövding Berit Högman.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag fattade tidigare i år det unika beslutet att dela ut fanor till de största sjukhusen i var och en av Sveriges 21 regioner. Detta som ett uttryck för tacksamhet för alla de som arbetar inom sjukvården och som har kämpat, och fortsätter kämpa, hårt under pandemin. Uppdraget att dela ut fanorna har talman Andreas Norlén, tillika ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag, gett till landets landshövdingar. Med start den 16 oktober gör därför landshövding Berit Högman en rundresa till länets tre sjukhus.

- Coronapandemin har inte lämnat någon opåverkad. Många är de individer, föreningar, verksamheter och yrkesgrupper som i år burit ett stort ansvar för att stötta samhället under den pågående pandemin. Stiftelsen Sveriges Nationaldag vill med den här handlingen särskilt lyfta de enastående insatser som har gjorts inom sjukvården, säger Berit Högman.

På sin rundresa kommer landshövdingen besöka sjukhusen i Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå och där möta några av alla de medarbetare inom Region Västernorrland som gjort stora uppoffringar och insatser i en ofta tuff arbetsmiljö.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator