Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 42-43

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 42-43

 • Medverkar i digital konferens ”Science and Innovation day” Länk till annan webbplats. kring bland annat smart industri och grön energi. Samarbete för innovation - utifrån regionala och lokala specialiseringar kommer möjligheter och hinder för framtida omvandlingsmöjligheter i Västernorrland diskuteras.

 • Styrgruppsmöte med Myndighetsnätverket. Diskussioner kring samverkans- och finansieringsmodell, nya medlemmar, medlemskap och fokusfrågor 2021.

 • Leder Vattendelegationsmöte för Bottenhavets vattendistrikt. Delegationen kommer att fatta beslut om samråd för förslag till Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Delegationen är utsedd av regeringen att leda arbetet med vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen Västernorrland är vattenmyndighet.

 • Årligt ledningsmöte Skogsstyrelsen-Länsstyrelsen kring aktuella skogsrelaterade frågor t ex Skogsprogrammet, Skador på skog, naturnära jobb och generella samarbetsfrågor.

 • Företagsbesök Årets Företagare i Kramfors HS Vakuumplast.

 • Utdelning av flaggor till länets sjukhus genom Stiftelsen Sveriges Nationaldag. En symbolisk gåva till alla vårdanställda i respektive region för att alla de som arbetar inom sjukvården har kämpat hårt under pandemin och fortsätter att kämpa.

 • Företagsbesök hos årets företagare Västernorrland RecondConcept med efterföljande dialog gällande företagande i Ånge/Västernorrland. Tillsammans med Företagarna Västernorrland.

 • Vision för skogen och mål för älgförvaltningen. Dialogdag med skogsbolagen SCA, Holmen Skog och Norra Skog.

 • Möte om framtidens länsstyrelser - Uppdrag om styrning av länsstyrelserna, hur samarbete och samverkan mellan länsstyrelserna kan utvecklas.

 • Uppstartsdag länsstyrelsens verksamhetsplanering 2021, fokus på digitalisering, effektiv myndighet och tillgänglighet/bemötande.

 • Landshövdingemöten via Skype, omfattar rapporter från länsstyrelsernas samordningskansli bl a om pågående uppdrag kring Corona.

 • Interna möten med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator