Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd till näringsidkare – länsstyrelsen handlägger

Bild på en hand som fyller i en blankett.

Regeringen föreslår ett stöd på 3,5 miljarder kronor till enskilda näringsidkare vars ekonomi har drabbats hårt av pandemin. Detta eftersom vissa företagare inte har kunnat dra nytta av befintliga ekonomiska åtgärder, till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Enligt förslaget ska stödet handläggas av länsstyrelserna, samordnas av Länsstyrelsen Östergötland och det ska träda i kraft så snart som möjligt.

Föreslagen kostnad för stödet är under 2020 3,5 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts under 2021.

Regeringen tar fram regelverk

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det nya stödet som benämns som omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. Enligt förslaget kommer Länsstyrelsen Östergötland att ha ett samordningsansvar och administrera insatsen tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten.

Till en början kommer länsstyrelserna att fokusera på att bygga upp en organisation som kan ansvara för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut.

– Länsstyrelsen Västernorrland kommer att handlägga ansökningar från näringsidkare i både Västernorrland och Jämtland. När regelverk finns på plats kommer vi också att informera om hur ansökningsförfarandet går till, säger Karin Frejarö, chef vid Enheten för hållbar regional utveckling, Länsstyrelsen Västernorrland.

Väntar ett stort antal ärenden

Handläggning av stödet kommer att vara högt prioriterad och länsstyrelserna förväntar sig ett stort antal ärenden. För att utföra uppdraget på bästa sätt planerar Länsstyrelsen Västernorrland att visstidsanställa ett antal nya handläggare.

Se Länsstyrelsen Västernorrlands lediga tjänster Länk till annan webbplats..

– Vi är många som är angelägna om att berörda näringsidkare ska få sin ekonomiska ersättning så fort som möjligt och att vi ska vara effektiva i vår handläggning. Därför jobbar vi nu för att få en organisation för detta på plats, med förutsättningar att handlägga rättssäkert, så snart det finns möjlighet att ansöka, säger Karin Frejarö.

Länsstyrelserna handlägger redan i dag det lokalhyresstöd som hyresvärdar i utsatta branscher som hotell och restauranger, bilverkstäder, och vissa företag inom handel, har kunnat söka. Boverket ansvarar för framtagande av systemstöd även kopplat till det nya stödet.

Kontakt