Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhet ska stärka attraktionskraften i skogsbranschen – ett trettiotal aktörer samlas för uppstart av 3-årigt projekt

Pressinbjudan

Projektet ”Jämställdhet i skogsbranschen” samlar ett trettiotal aktörer till uppstartsseminarium i Friluftsbyn, Skule måndagen den 5 oktober.

Syftet med att dagen är att gemensamt ta avstamp i en treårig satsning som ska stärka skogsbranschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Media hälsas välkommen att delta under förmiddagen.
Kontaktperson: Processledare Susanne Öberg, telefon: 070-641 30 05.
Vänligen meddela deltagande i förväg.

Ur programmet

Kl. 09.00

 • Västernorrlands jämställdhetspolitiska mål
  Berit Högman, landshövding
 • Jämställdhet – ett branschgemensamt ansvar som skapar utveckling för våra företag och mig som ledare
  Olov Eriksson, fältområdeschef Norra skog
  Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA
  Mathias Vesterlund, regionchef Holmen Skog
 • Skogens betydelse för Västernorrland
  Malin Wedin, innovations- och näringslivsstrateg, Region Västernorrland
 • Åtgärder för en jämställd skogsbransch
  Fredrick Lundqvist, distriktschef, Skogsstyrelsen

Kl. 10.00-12.30

 • Vilken roll spelar styrning och ledning för att skapa jämställdhet?
  Jenny Långström, sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Västernorrland
 • När är vi jämställda och hur ser det ut idag?
  Anna Schönström, ordförande, NYKS
 • Vad har hänt i skogsbranschen efter #metoo, #slutavverkat och SLU-studenternas öppna brev – vad är kvar att göra?
  Maria Johansson, doktor SLU och lektor, Umeå Universitet

Om projektet

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syftet att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften.

Skogsbranschen vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. Skogen – ägandet, brukandet, företagandet och skogsvaruindustrin – är länets enskilt största bransch. 16.800 personer, 7 procent av länets invånare, är skogsägare, varav 39 procent är kvinnor. Skogsbruk och skogsindustri står för ungefär 4,5 procent av länets totala sysselsättning och för ungefär 8 procent av länets bruttoregionalprodukt. Det gör att jämställdhetsarbetet i skogsbranschen inte enbart har betydelse för branschens egen utveckling utan ger positiva effekter för länet i stort. Därför har skogsbranschen också har ett särskilt ansvar när det gäller att förändra attityder och att leda detta förändringsarbete så att alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön.

Projektet jobbar inom fyra områden:

 1. Kommunikation
 2. Enskilt skogsägande och företagande
 3. Rekrytering och utbildning
 4. Arbetsliv.

Här deltar branschaktörernas medarbetare för att genom kunskap och verktyg göra skogen mer inkluderande och normmedveten.

Skogsstyrelsen, Region Västernorrland och Länsstyrelsen deltar i projektet med särskilt ansvar för att öka jämställdheten inom skogens dialoger, företagarstöd och projektmedel.

Projektet startar hösten 2020 och avslutas våren 2023.

 

Kontakt