Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi utvärderar hanteringen av coronapandemin gemensamt

Bild på skyddsutrustning, coronavirus och händer som håller i ett hjärta

Efter drygt sex månader med coronapandemi gör nu länets samtliga kommuner, Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland en gemensam utvärdering av länets hantering. Fokus i utvärderingen ligger på gränssnitten mellan kommuner, region och stat.

Karin Frejarö vid Länsstyrelsen Västernorrland, processleder utvärderingen.

– Att utvärdera hanteringen av coronapandemin är viktigt eftersom den har drabbat alla, och flera har drabbats hårt. Vi ser att många har bidragit, tagit hänsyn och att det också har gett resultat, säger hon.

– För oss är det viktigt att ta vårt ansvar genom att utvärdera och lära av hur vår gemensamma hantering av pandemin har fungerat. Vi välkomnar resultatet och är ödmjuka inför att det kommer att visa på både styrkor och brister att lära av, säger länsråd Daniel Gustafsson.

Utvärderingen sker redan nu, när pandemin fortfarande pågår, för att utveckla länets gemensamma arbete inför fortsatt hantering och inför kommande samhällsstörningar, med syftet att förbättra arbetssätt och mildra konsekvenserna för medborgarna framöver.

– Att vi utvärderar nu ska inte ses som att faran är över, säger Karin Frejarö.

Vi utvärderar tillsammans

Utvärderingen görs gemensamt av flera skäl. Dels har länets aktörer hela tiden arbetat tillsammans och det här är inget undantag. Dels har effekterna av pandemin påverkat samhällets alla delar och det är därför särskilt viktigt att titta på hur vi har lyckats hantera gränssnitten mellan kommuner, region och länsstyrelse.

Vid sidan av den gemensamma utvärderingen utvärderar varje organisation sitt eget arbete. Utvärderingarna synkas med varandra.

Så går det till

Länsstyrelsen Västernorrland samordnar och processleder utvärderingen och delar av arbetet kommer att upphandlas. Den övergripande utvärderingen beräknas vara klar före årsskiftet 2020/2021.

Kontakt