Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 40-41

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter:

Vecka 40-41

 • Uppstartsträff och middag med den referensgrupp som ska stötta och bidra i länets demokratiarbete under 2020-2021.

 • Nationella innovationsrådet genomför ett regionalt digitalt möte med fokus på Västernorrland. Under ledning av statsminister Stefan Löfven diskuterar representanter från näringsliv och offentlig sektor hur samverkan och innovation kan bidra till utveckling inom skog och digitalisering.

 • Informationsmöte om projektet Pilot Ljungan för Landshövdingarna i Jämtland och Västernorrlands län samt VD:ar för Vattenregleringsföretagen och Vattenkraftens miljöfond. Information om projektets framdrift, delresultat, utmaningar och vidare arbete.

 • Uppstartsseminarium Jämställdhet i Skogsbranschen i Västernorrland
  Projektet samlar ett trettiotal aktörer till uppstartsseminarium i Friluftsbyn, Skule måndagen den 5 oktober. Syftet med att dagen är att gemensamt ta avstamp i en treårig satsning som ska stärka skogsbranschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

 • Leder Viltförvaltningsdelegationens möte. Rapportering om bland annat skarvjakt, björnjakt och björninventering.
 • Medverkar vid Vattenförvaltningens ledningsmöte. På mötet avhandlas bland annat samverkan och samarbeten inför genomförande av Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften samt dialog kring hållbar vattenresursförvaltning.
 • Gemensam ledningskonferens för Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket kring regional hållbar landsbygdsutveckling.

 • Landshövdingemöten via Skype, omfattar rapporter från länsstyrelsernas samordningskansli bl a om pågående uppdrag kring Corona.

 • Interna möten med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator