Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma perspektiv i fokus när länsledningarna från de sex nordligaste länen samlades

Landshövdingar och länsråd står framför fönstret med Höga kusten-bron i bakgrunden.

Från vänster: Helene Hellmark Knuttson, landshövding i Västerbotten, Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrland, Berit Högman, landshövding i Västernorrland, Johan Antti, länsråd i Norrbotten, Ylva Thörn, landshövding i Dalarna, Björn Nilsson, landshövding i Norrbotten, Camilla Fagerberg, länsråd i Dalarna. Medverkade på länk gjorde: Per Bill, landshövding i Gävleborg, Veronica Lauritzen, länsråd i Gävleborg, Susanna Löfgren, länsråd och tf landshövding i Jämtland.

Vilka är förutsättningarna att jobba med den regionala utvecklingen utifrån våra läns perspektiv och hur kan vi stärka samarbetet mellan norrlänen? Det var några av diskussionspunkterna i programmet när länsledningarna från Västerbotten, Norrbotten, Dalarna, Jämtland och Gävleborg samlades under två dagar i Västernorrland som stod värd för den årliga norrlänsträffen.

Årligen träffas länsledningarna från de sex nordligaste länen för att samtala om gemensamma frågeställningar och dela erfarenheter kring såväl interna som externa aktuella verksamhetsområden. I år var det Västernorrlands tur att stå värd för träffen. Tre av länen kom till Härnösand den 16-18 september och två län valde att delta digitalt under delar av programmet.

- Det var väldigt givande att träffas, vi hade mycket att dela och reflektera över efter den här väldigt speciella våren och sommaren. Vi verkar i sex län med lite olika förutsättningar men vi var rörande överens om att om Länsstyrelsen ska ha förutsättningar att vara fortsatt relevant måste vi både kunna vara en utvecklingsaktör och en effektiv myndighetsutövare i tillsyn och tillståndsuppdragen, säger landshövding Berit Högman.

Några av de identifierade gemensamma utmaningarna för norrlänen rör logistik, transport, kompetensförsörjning och bredbandsfrågor.

- Ibland är det lätt att fastna i de olika utmaningar som finns, under träffen pratade vi delvis om våra utmaningar men vi samlade oss kring vilka gemensamma styrkor vi har och om hur vi samarbeta mer för att tillsammans stärka attraktionskraften för norrlänen, säger Berit Högman.

Landshövdingar och länsråd i Skuleskogens nationalpark

Länsledningarna på besök i Skuleskogens nationalpark. Foto: Maria Sjöström

En halvdag av programmet genomfördes utomhus, med stundvis bistra vindar men med härlig septembersol. På plats i Skuleskogens nationalpark delade Torbjörn Engberg, enhetschef länsstyrelsen, Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling och Jerry Engström, entreprenör och VD för Friluftsbyn sina erfarenheter kring förutsättningar för turismutveckling i post-corona tider. I Västernorrland har år 2020 varit ett rekordår ur ett besöksperspektiv, trots att inledningen av sommaren såg väldigt oviss ut för turistnäringen. Samarbete och dialog mellan näringsidkare, kommuner och länsstyrelse framhölls som en framgångsfaktor för att kunna lösa utmaningar som uppstår med kort varsel. Även en gemensam långsiktig planeringshorisont var ett tydligt medskick till länsledningarna för att skapa bästa förutsättningar för hållbar turismutveckling framledes.

Dagarna avslutades med en presentation om Myndighetsnätverket i Västernorrland. Maria Humla, nätverkets ordförande i nätverket och till vardags GD på SPV, berättade om utvecklingen av nätverket sedan starten 2008, samt om nuläge och framtid. Varianter av olika nätverk och samarbeten finns i några av länen, dock inte i samma utarbetade och formella skala. Den befintliga myndighetsstrukturen i länen, närvaro av myndigheters GD, är bland annat faktorer som påverkar möjligheter till samverkan.

Länsledningarna ska fortsätta att ses över Skype för att följa upp och utveckla olika punkter från mötet. Nästa år står Västerbotten eller Norrbotten värd för norrlänsträffen.

Kontakt