Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige fortsätter att öva totalförsvar

Kvinna skriver på karta

Vid sidan av coronapandemin fortsätter planeringen för Totalförsvarsövning 2020 där samtliga länsstyrelser och totalt 400 aktörer övar på att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. För Västernorrland återstår en nationell del i Totalförsvarsövningen, där fokus ligger på prioriteringar av resurser. På grund av pandemin är den återstående delen planerad till senhösten 2020 samt under 2021.

– Att öva för att stärka vår kunskap och vår förmåga är väldigt viktigt. Men under coronapandemin går andra uppgifter före, samtidigt som vi är måna om att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det är därför positivt att övningen kan flyttas fram, säger Jenny Persson, lokal övningsledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Deltagare i övningen är förutom länsstyrelserna andra statliga myndigheter, regioner, kommuner, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan samt frivilliga försvarsorganisationer. Alla övar för att tillsammans försvara Sverige. Övningen leds och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Ändrad tidplan och ändrade format

Den nationella övningsdelen består av tre delar. Sambandsprov, övning i att ta fram lägesbilder samt prioritering av resurser som exempelvis drivmedel eller sjukvårdsmateriel, i ett läge där Sverige är under angrepp. Den övningsdelen är planerad i slutet av 2020 och in i 2021.

Under coronapandemin har många organisationer hanterat skarpa moment, som också ingår i övningen. Många av dem som hunnit öva i de regionala övningarna berättar att man i coronapandemin har haft stor nytta av erfarenheterna man tog med sig från övningen.

Övningsledningen ser över möjligheten till ett erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer. Detta för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan applicera den skarpa hanteringen under våren 2020 på vårt totalförsvar.

Länsstyrelsens kontaktpersoner, Totalförsvarsövning 2020

Jenny Persson, Länsstyrelsen Västernorrlands övningsledare Totalförsvarsövning 2020
0611-34 90 31

Torbjörn Westman, beredskapsdirektör
0611-34 91 16

Kontakt