Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Korta handläggningstider – en demokratifråga!

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Idag är det den internationella FN-dagen för demokrati. Dagen är till för att uppmärksamma att det är lika viktigt nu som alltid att demokratin värnas och främjas – och att demokrati aldrig får tas för givet. Men hur hänger handläggning och myndighetsutövning ihop med demokrati?

Ett av länsstyrelsens grunduppdrag är att handlägga ärenden som påverkar människor, företag och organisationers situation. Länsstyrelsen Västernorrland har i ett av tre verksamhetsmål lyft upp betydelsen av att nå de målsatta handläggningstider som vi har satt upp för olika verksamheter. Att hålla de målsatta handläggningstiderna är särskilt viktigt för förtroendet från allmänheten, uppdragsgivarna och övriga intressenter. Vi är därför stolta över att att vi i 95% av alla ärenden når det målsatta handläggningstiderna, vilket är den bästa noteringen bland landets 21 länsstyrelser.

- Representanter från de gröna näringarna i länet har ofta kontakt med Länsstyrelsen och vi ser positiva följder i kortare handläggningstider, säger Gunilla Kjellsson ordförande regionstyrelsen i LRF Västernorrland. Väntan och otydlighet undergräver förtroende och det riskerar att verksamheter drabbas negativt på olika sätt. Det är viktigt att Länsstyrelsen tar med de goda resultaten och fortsätter arbetet med att säkerställa att alla enheter arbetar mot samma mål.

En viktig del i länsstyrelsens demokratiarbete är att fortsätta verka för en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, utveckla digitaliseringsarbete för transparens och insyn samt att verka för dialog och omvärldsförståelse som en del i verksamhetsutvecklingen.

- Fungerar vår verksamhet, levererar vi snabba, tydliga och rättssäkra beslut så stärker det tilliten till oss som myndighet. Tillit och förtroende för myndigheter är centralt för att upprätthålla en stark demokrati, säger Landshövding Berit Högman.

Deklaration för en stark demokrati

Inom ramen för regeringens satsning Demokratin 100 år har Länsstyrelsen Västernorrland skrivit på en Deklaration för en stark demokrati. Genom signeringen av deklarationen för en stark demokrati tar länsstyrelsen ställning för ett demokratiskt styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vår demokrati Länk till annan webbplats.

Film: Deklaration för en starkare demokrati i Västernorrland  Länk till annan webbplats.(Youtube)

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator