Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 36-37

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter:

Vecka 36 - 37

  • Styrgruppsmöte regionala skogsprogrammet: hantering av inkomna remissvar kring Västernorrlands Skogsprogram 2020-2030. Läs mer om det regionala skogsprogrammet här. Länk till annan webbplats.

  • Möte med Länsstyrelsens Insynsråd – bl a presentation av LRF och gröna näringarnas betydelse för länet.

  • Statskontorets webinarium om Agenda 2030.

  • Länsstyrelsedag med medarbetarna – genomförs i Härnösand med gångavstånd till olika besöksmål och med guidning av länsstyrelsens medarbetare. Aktiviteterna sker utomhus.

  • Landshövdingemöten via Skype, omfattar rapporter från länsstyrelsernas samordningskansli bl a om pågående uppdrag kring Corona.

  • Samverkanskonferens MSB på distans för myndighetschefer med anledning av Corona pandemin.

  • Interna möten med ledningsgrupp och enhetschefer. Fokus på uppföljning av verksamhetsmål och planering inför kommande verksamhetsår.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator