Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På fredag börjar björnjakten

Björn i skogen.

På fredag börjar björnjakten, i år innebär det att 35 björnar får skjutas i vårt län – fördelat på två olika jaktområden. Jakten pågår under tiden 21 augusti–15 oktober, dock längst till de tilldelade björnarna är fällda.

Björnen är en skyddad art enligt EU-direktiv och vi har i länet ett förvaltningsmål om att ha 200 björnar för att uppfylla våra åtaganden gentemot EU. Länsstyrelsens uppdrag och strategi, är att säkerställa att björnstammens population hamnar inom spannet för länets förvaltningsmål som är ett intervall på 180–220 björnar.

En annan viktig strävan för länsstyrelsen är att licensjakt på björn ska vara ett långsiktigt och uthålligt verktyg i länets viltförvaltning. Därför ligger kvoten lägre i år än förra året, 35 björnar i stället för 45.

Läs mer om björnjakten och beräkningen av kvoten

Länet är uppdelat i två olika jaktområden

– Björnstammen i länet återfinns där det finns bäst förutsättningar för dom att leva och bo. Vi har i årets licensjakts beslut zonerat en viss del av tilldelningen för att få en jämnare fördelning av avskjutning över länets alla delar, säger Jenny Lindgren, enhetschef på länsstyrelsen.

Jaktområdena är:

  • Område 1: Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.
  • Område 2: Ånge, Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner.

Högst 25 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti–15 september, efter 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen.

Den regionala förvaltningen bygger på samarbete

Den regionala förvaltningen av björnstammen sker utifrån de direktiv vi får av riksdag, regering och naturvårdsverket samt i dialog med olika regionala intressen, då främst genom arbetet som görs i länets viltförvaltningsdelegation.
– Det finns många olika intressen som måste beaktas i detta arbete och ju mer vi gemensamt kan göra och arbeta konstruktivt ihop för att underlätta möjligheterna för att både människor och vilda djur ska kunna leva och verka i länet, ju mer kan vi åstadkomma, säger Jenny Lindgren.

Viktigt att veta inför jakten

Björnen är en skyddad art och jakten omfattas därmed av regler som är nödvändiga att känna till:

Under jakten arbetar vi på länsstyrelsen med att utföra besiktningar och ta prover. Proverna är viktiga för forskningen, så vi ser fram emot ett gott samarbete med länets jägare.

Du kan också följa jakten via Rovbase.länk till annan webbplats

Följ myndigheternas rekommendationer för att bromsa smittspridningen

Vi har ett gemensamt ansvar för att bromsa smittspridningen under pågående pandemi – det gäller givetvis även under jakten. Svenska Jägareförbundet har sammanställt viktig information om hur jägare kan anpassa sina aktiviteter efter det läge som råder.

Rekommendationer från Svenska Jägareförbundet till våra medlemmar och organisationer, skjutbanor med flera,länk till annan webbplats

Inventering ger oss ett ännu bättre underlag

I höst kommer det genomföras ytterligare en invertering av antalet björnar i länet som ger oss mer information om antalet individer som finns i länet just nu. Genom inventeringen får vi ett ännu bättre underlag för att kunna förvalta björnstammen på ett så bra sätt som möjligt.

Här kan du läsa mer om inventeringen och hur du kan bidra.

För mer information kontakta:

Jenny Lindgren, enhetschef
Telefon: 0611-34 90 29

Lars Wiklund, vilthandläggare
Telefon: 0611-34 92 90 eller 073-274 13 78

Kontakt