Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning genomförs i dag i Jättjärns naturreservat

Naturvårdsbränning ska genomföras i Jättjärns naturreservat.

Länsstyrelsen genomför i dag, måndag 17 augusti, en kontrollerad naturvårdsbränning i Jättjärns naturreservat i Sollefteå kommun.

Skogsbrand var en vanlig företeelse fram till för ungefär 150 år sedan. Många arter är anpassade till de störningar som en skogsbrand innebär. Deras naturliga miljö försvinner om det aldrig brinner och många arter har också därför minskat kraftigt. Naturvårdsbränningen utförs inom projektet Life Taiga och genomförs för att förbättra förutsättningarna för dessa arter, bland annat genom att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar.

Sker under väldigt kontrollerade former

Naturvårdsbränningar är noga planerade, utförs av erfaren och välutbildad personal samt sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel vatten, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig.

– Jag förstår om det kan uppfattas som en motsättning i och med att det är torrt i skog och mark och det råder viss brandrisk samtidigt som vi genomför naturvårdsbränningar, men naturvårdsbränningarna sker under väldigt kontrollerade former. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet ibland utföras när marken är mycket torr, säger bränningsledare John Granbo.

Lägger stor vikt vid efterbevakning

Dagens bränningsområde ligger just intill det område som naturvårdsbrändes 2008 och gränserna utgörs i huvudsak av myr. Gränserna bevattnas dessutom av helikopter och vattenslangar.

– Vi bränner alltid i motvind, då kryper elden fram och vi kan kontrollera antändningen. Vi har full släckningsutrustning och bränningsgränserna patrulleras hela tiden, både på marken och med helikopter och vi lägger stor vikt vid efterbevakning. Vi lämnar inte området förrän det har gått tre dagar utan rök, säger John Granbo.

Life Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa. På lifetaiga.se Länk till annan webbplats. går det att läsa mer om naturvårdsbränning och projektet.

Bränningen startar efter lunch på måndagen, och omfattar 6 hektar i Jättjärns naturreservat.

Kontakt

Kristin Lindström

Naturvårdshandläggare