Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vecka 31

I den lägesbild länsstyrelserna skickar in till regeringskansliet varje tisdag ingår en bedömning av hur länets befolkning och verksamheter av alla de slag följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Lägesbilden för vecka 31 visar som tidigare en måttlig påverkan i samtliga kommuner i Västernorrland. Det råder brist på vårdpersonal och bemanningen är skör i vissa kommuner. En kommun rapporterar om brist på skyddshandskar då tre leveranser uteblivit. Man har då frågat andra kommuner i länet om stöd.

Även Region Västernorrland har en måttlig påverkan. Antalet sjukhusvårdade patienter med covid-19 är på en lägre nivå än tidigare. Det gäller också på intensivvårdsavdelningarna, IVA, som under vecka 31 inte hade någon patient med covid-19. Antalet tester har också minskat, liksom antalet positiva provsvar.

Enligt det mest troliga av Folkhälsomyndighetens scenarier för hösten kommer dock smittspridningen att kunna öka igen. Länsstyrelsen håller därför på att ta fram en plan för eventuella nya utbrott. Detta i samverkan med bland andra regionen och kommunerna.

Fortsatt många turister

Länsstyrelsen har också i uppdrag att följa upp hur väl länsborna efterlever råd och rekommendationer. Generellt sett följs de men problem med trängsel har rapporterats främst från restauranger, mataffärer och badanläggningar.

Turismen är fortsatt stor i länet och många företag inom besöksnäringen var helt fullbokade vecka 31. Busstrafik mellan Naturum Höga Kusten och entréerna Syd och Väst i Skuleskogens nationalpark har avlastat parkeringarna som ofta blir fullbelagda tidigt på dagen.

Världsarvsbussen kör hela vecka 32 Länk till annan webbplats.

Några saker att tänka på

Mer trängsel i alla åldrar

Den nationella lägesbilden visar att efterlevnaden sjunkit i flera län vecka 31. Det rapporteras om bristande efterlevnad i offentliga miljöer och att trängsel har ökat de senaste veckorna både bland 70+ och yngre, speciellt i samband med helger och kvällar.

Resandet väntas öka på många håll, inte minst när gymnasieskolorna öppnar. Oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken har rapporterats. Läs mer hos Länsstyrelsen Skåne som sammanställer den nationella lägesbilden. Länk till annan webbplats.

Vi rapporterar löpande till regeringen

Syftet med att samla in och rapportera om efterlevnad är att regeringen löpande ska få information. Man kan då vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.Rapporteringen bygger på information från länets kommuner, polisen, kollektivtrafiken samt länsstyrelsens egna observationer.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter Länk till annan webbplats.

Kontakt