Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt uppdrag: sprida information och samla goda exempel

Länsstyrelserna fick under torsdagen regeringens uppdrag att kommunicera ut vikten av att alla följer myndigheternas rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. I uppdraget ingår också att peka på goda exempel på åtgärder.

Den 11 juni fick länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Som ett tillägg till det uppdraget ska länsstyrelserna nu även informera allmänhet, kommuner och andra aktörer om hur viktigt det är att alla följer rekommendationerna och riktlinjerna. Allt för att skydda äldre och övriga riskgrupper och minska risken för allmän smittspridning.

Att antalet fall av covid-19 sjunker i Sverige beror på att de allra flesta tar sitt ansvar.

I uppdraget ingår också erfarenhetsutbyte. Goda exempel på åtgärder som minskar risken för smittspridning ska samlas in för att komma andra till del.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter Länk till annan webbplats.

Kontakt