Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vecka 30

Folksamling med varningsmärke.

Håller vi avstånd, finns information om gällande rekommendationer, kan man tvätta händerna? Det är exempel på uppgifter som länsstyrelsen samlar in varje vecka för att få en bild av hur vi i länet följer de rekommendationer som gäller.

Under vecka 30 (20-26 juli) var vädret i Västernorrland ostadigt, och enligt rapporter som vi har fått har det bidragit till ökad trängsel vid ingångar och entréer till utflyktsmål och butiker. På en del platser i länet har det varit många människor i omlopp.

Några saker att tänka på:

  • Försök undvika rusningstider. Tid på dygnet och väder har betydelse för trängsel.
  • Avsätt tid för besöken och gör upp reservplaner. I länet finns många fantastiska natur- och kulturupplevelser, och det är långt ifrån fullt överallt!
  • Det personliga ansvaret. Detta är en kris där vi alla kan påverka utvecklingen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Många är kreativa och hjälpsamma


Vi får också rapporter om många goda exempel, som exempelvis butiker som sätter upp anslag om möjligheter till särskilda öppettider för riskgrupper, möjligheter att beställa och hämta varor samt uppmaningar att handla till personer i riskgrupper.
Majoriteten av näringsidkarna tar sitt ansvar, visar respekt för rekommendationerna, söker information och vidtar åtgärder.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat tips och material till verksamhetsutövare. Länk till annan webbplats.

Oro för ökad trängsel vid skolstart

I den nationella lägesbilden ser vi att det finns en oro för ökad trängsel i kollektivtrafiken vid kommande skolstart och när människor återvänder från semestern. Mer än hälften av alla län har rapporterat att det finns stort informationsbehov för att öka efterlevnaden, och flera aktörer lyfter även behovet av mer nationellt samordnade informationsinsatser.Läs mer hos Länsstyrelsen Skåne som sammanställer den nationella lägesbilden. Länk till annan webbplats.

Vi rapporterar löpande till regeringen

Syftet med att samla in och rapportera om efterlevnad är att regeringen löpande ska få information. Man kan då vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.Rapporteringen bygger på information från länets kommuner, polisen, kollektivtrafiken samt länsstyrelsens egna observationer.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter Länk till annan webbplats.

Kontakt