Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tornedalingarnas dag 15 juli

Meänflaku, flaggan som är gul-, vit- och blårandig.

Idag är det Meänmaan päivä, tornedalingarnas dag. Färgerna i den blå-vit-gula Meänflaku, flaggan, är hämtade från Sveriges och Finlands flaggor och de symboliserar den sommarblåa himlen, den klargula solen samt den vintervita nejden. Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna 2013.

Meänkieli, eller tornedalsfinskan, är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det är ett finsk-ugriskt språk besläktat med finskan, de nordfinska dialekterna och kvänskan i Nordnorge, med låneord från svenskan. Det finns ett flertal dialektala varieteter av meänkieli och språket är under ständig utveckling.

Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund, STR-T, är det idag cirka 70 000 personer som talar eller förstår meänkieli helt eller delvis. Den största koncentrationen av meänkieli-talande finns i Tornedalen och Malmfälten, men på grund av utflyttning finns det också större grupper som har en koppling till språket i till exempel Stockholm, Umeå och Luleå.

Meänkieli är ett av de minoritetsspråk i Sverige som under lång tid hade låg status och därmed nästan höll på att försvinna. Den svenska assimileringspolitiken under 1800-talet och långt in på 1900-talet innebar för Tornedalen och meänkieli både språklig och kulturell utarmning. Under 1970-talet började det successivt växa fram en förståelse för minoriteters rättigheter till sitt språk och sin kultur. År 1999 fick tornedalsfinskan status som ett eget språk i Sverige med det officiella namnet meänkieli.

Beslutet om minoritetsspråk lyfte meänkielis status. I Europarådets återkommande granskning av minoritetsspråken får dock Sverige skarp kritik på flera punkter när det gäller att genomföra sin minoritetspolitik i vardagen, framför allt när det gäller tillgång till språkutbildning.

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Broschyr: Arbetar din kommun rättighetsbaserat? Länk till annan webbplats. Information om ett rättighetsbaserat arbete för att främja nationella minoriteters rättigheter i kommuner


Kontakt