Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler branscher kan söka lokalhyresstöd från 31 juli

Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

Ansökningar strömmar in

Länsstyrelsen har för tillfället fått in 301 ansökningar om lokalhyresstöd, 164 ansökningar från Västernorrland och 137 ansökningar från Jämtland (8 juli kl. 8.00).

- Ansökningsperioden är igång, inströmningen av ärenden är i linje med vad vi förväntat oss och det fortsätter strömma in ärenden i hög takt, säger Stina Pettersson, enhetschef på länsstyrelsen.

Handläggningen startade omgående den 1 juli och handläggarna arbetar mycket gemensamt kring bedömningar och rutiner så här i början. Regelbundna avstämningar görs också med den nationella expertgruppen för stödet och med handläggare från andra län. Ärendena handläggs i turordning efter när de kommit in, den som söker får meddelande från länsstyrelsen när beslut är fattat i ärendet.

– Vi ser positivt på att fler branscher ges möjlighet att söka stödet från den 31 juli, det är många som står i behov av stöd under den här krisen. Vi är förberedda på att ta emot fler ansökningar och har ett team på plats som arbetar dedikerat med lokalhyresstödet, säger Stina Pettersson.

Länsstyrelsens informationssida om hyresstödet

Läs mer om vad förändringen innebär hos Boverket. Där finns också hela listan över nya branscher som omfattas av lokalhyresstödet.

Boverkets nyhet ”Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli” Länk till annan webbplats.

Kontakt