Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt uppdrag till länsstyrelserna: Plan inför nya utbrott av covid-19

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Länsstyrelserna har därför, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och MSB, fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året. Fokus ska ligga på hösten 2020. Senast 20 juli 2020 ska Folkhälsomyndigheten informera Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna om de scenarier som myndigheten tagit fram.

Enligt uppdraget ska länsstyrelserna ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella, till exempel vägledning, tillsyn och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras.

– Vi har nyss fått kännedom om uppdraget och behöver titta på hur vi går vidare. Vi kommer också att samverka med övriga länsstyrelser i landet. Det är Länsstyrelsen i Hallands län som samordnar uppdraget, säger Jenny Lindgren, tillförordnat länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Slutredovisning i september

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna ska slutredovisa uppdraget senast 1 september 2020.

– För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko i regeringens pressmeddelande.

I regeringens pressmeddelande finns mer information om uppdraget och om vad övriga myndigheter ska göra Länk till annan webbplats.

Kontakt