Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphävande av eldningsförbud

Kungörelse

Länsstyrelsen Västernorrland beslutade den 2 juli 2020 om upphävande av eldningsförbud i Västernorrlands län. Eldningsförbudet upphör att gälla den 2 juli 2020 klockan 16.00.

På grund av den låga brandrisken i länet har länsstyrelsen i samverkan med räddningstjänsterna i länet bedömt att det inte längre finns behov av ett eldningsförbud i Västernorrlands län.

Beslut om upphävande av eldningsförbud i Västernorrlands länPDF

Bilaga 1: Föreskrift 22FS 2020:9 Upphävande av eldningsförbudPDF

Kontakt

Förvaltningsenheten

Telefon växel 0611-34 90 00