Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud upphör - viktigt att ta fortsatt ansvar

Brasa

Eldningsförbudet i Västernorrland upphör att gälla den 2 juli 2020 klockan 16.00. Brandrisknivåerna bedöms nu som måttliga, även om det lokalt i länet fortfarande kan vara torrt.

Länsstyrelsen gör, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är, och kommer att vara, måttliga de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i Västernorrlands län. Eldningsförbudet kan, om det är nödvändigt, fortsatt föreskrivas av respektive kommun.

– Även om det inte råder eldningsförbud är det väldigt viktigt att var och en tar ansvar för att minska riskerna för bränder, säger Karin Frejarö tf länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

  • Var alltid försiktig om du tänder en eld.
  • Försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.

Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad, läget kan förändras.

Förberedelser i länet

Länsstyrelsen Västernorrland har tecknat avtal med flygklubbar i Örnsköldsvik och Sundsvall. Om räddningstjänsten bedömer att det behövs, flyger planen med syfte att observera och upptäcka eventuella bränder i länet.

Läs mer om förberedelserna inför skogsbrandssäsongenlänk till annan webbplats i vår tidigare nyhet.

Ta hand om naturen och varandra

Vi förebygger och förbereder oss tillsammans. Läs mer på dinsäkerhet.selänk till annan webbplats och krisinformation.selänk till annan webbplats och se filmen från Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskaplänk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har numera också en karttjänst för eldningsförbud. länk till annan webbplats

Kungörelse - beslut om upphävt eldningsförbud i Västernorrlands län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Förvaltningsenheten

Telefon växel 0611-34 90 00